Zoeken
  Home  |  Land  |  België  |  An Homage to Cinema

An Homage to Cinema

De naam van deze website – Café Lumière: An Homage to Cinema –  is geïnspireerd door Café Lumière, de film die de Taiwanese regisseur Hou Hsiao-hsien honderd jaar na Ozu Yasujiro’s geboorte draaide. Beide cineasten liggen ons na aan het hart.

Ozu sprak over de ‘nevelachtige, efemere aard’Onze vertaling van “… the attractive thing about film is this transience, this mistlike vanishing quality”, teruggevonden in: Richie, Donald (2001). A Hundred Years of Japanese Films. Tokyo/New York: Kondansha International: 129.van film. En in La beauté au cinéma schrijft Louis Delluc al in 1917 dat films zijn voorbestemd om ‘impressies van vliedende, eeuwige schoonheid’ aan te reiken. Café Lumière is voortgekomen uit de drang om per definitie vluchtige kijkervaringen een meer bestendig karakter te geven en om bij uitstek filmische momenten te vieren. Het uitgangspunt van onze teksten zijn doorgaans één of meerdere memorabele beelden. Onze stukjes in handpalmformaat bieden de kans om een waardevolle film te (her)ontdekken of een fascinerend beeld te verkennen. De website presenteert onze filmimpressies op een dynamische tijdlijn.

We verrijken elk stuk met:

  • extra stills in een fotogalerij, waaraan eveneens gerefereerd wordt in de tekst
  • een kort fragment uit een scène of sequentie die centraal staat in de tekst 
  • verhelderende artikels, een video-essay of andere aanvullende bronnen 
  • informatie over de beschikbaarheid van de film op dvd, blu-ray of streamingplatforms
  • een bibliografische referentie.

Sommige filmimpressies verschenen eerder in tijdschriften of op online platforms zoals De Geus, Filmmagie en Sabzian. Aan een aantal films of regisseurs wijdden we langere essays in Offscreen, Photogénie en Rekto:Verso. 

Voor Café Lumière zijn we we aan enkele mensen dank verschuldigd. Eric de Kuyper, Walter Provo, Griet Vandermassen, David Verdeure, Joris Verdoodt en Sofie Verdoodt gaven waardevolle feedback in een vroege fase of in een steeds opgeschort eindstadium van dit project. Nu de site online staat, streven we ernaar om regelmatig een nieuw item op de tijdlijn te laten verschijnen. Zo tekent zich langzaam maar zeker een subjectief gekleurde kijkgeschiedenis af.

We wensen je fijne cinefiele omzwervingen.

Ive Verdoodt en Tim Deschaumes

Tip weergave website
Deze website komt het best tot zijn recht op een laptop of desktop computer. Je reist snel doorheen de tijd door op de tijdlijnbalk onderaan te klikken of de button te verschuiven.

Disclaimer
Het beeldmateriaal dat we op deze site aanbieden is uitsluitend bestemd voor educatieve en filmkritische doeleinden. De opzet van de site is niet-commercieel. Bij elke tekst verwijzen we naar een online shop of streamingdienst waar je de film in kwestie kan kopen of huren.

The visual material we offer on this site exclusively serves educational and filmcritical purposes. The goal of this site is non-commercial. With each text, we refer to an online shop or streaming service where you can buy or rent the reviewed film.

  • Onze vertaling van “… the attractive thing about film is this transience, this mistlike vanishing quality”, teruggevonden in: Richie, Donald (2001). A Hundred Years of Japanese Films. Tokyo/New York: Kondansha International: 129.
  1895  |  , Hou, België  |  Ive Verdoodt