Zoeken
  Home  |  Regisseur  |  Franju

Le sang des bêtes: de weg van alle vlees

Op de tafel liggen diverse onheilspellende voorwerpen. Een voice-over verklaart dat het slachtinstrumenten zijn voor dieren: de rietstengel (bovenaan), de slachthamer(in het midden) en het pistool (uiterst rechts). Onmiddellijk daarop …

jan 1949 Read More →